Slavnosti koní, historie a řemesel Kuks - Návraty 2017

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Slavnosti koní, historie a řemesel Kuks


Další ročník Slavností koní, historie a řemesel Kuks
se bude konat v neděli 30. 6. 2019
s tématem TAK JDE ČAS

---

Vize projektu:Fyzické a webové místo pro setkávání, vzájemné poznávání a komunikaci
mezi světem koní, lidmi okolo nich, návaznými řemesly, historickými souvislostmi, životem koní, historie či řemesel Východních Čech
a všemi, kteří k tomuto světu hledají cestu.

Cíle projektu:
1.
Organizace setkání hlavního dne Slavností koní, historie a řemesel Kuks
(vždy první neděle prázdnin)


2.
Vytvoření a správa webu a fb stránky Slavností koní, historie a řemesel Kuks za účelem propojení světa účinkujících, diváků a organizátorů a nasměrování veřejnosti ke koním - do jednotlivých stájí a k jednotlivým lidem.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky